RT9 CASE | ØRSTED

 

Herningværket

OPGAVEN OG LØSNINGEN
Herningværkets pillesiloer havde behov for affødning til pillerne, så siloerne kunne tømmes i tilfælde af brand. Begge siloer blev rengjort i et ATEX område. Da området derefter ikke længere var klassificeret som et ATEX område, kunne der efterfølgende skæres og svejses i siloen uden fare for eksplosion.

For at kunne skabe den nødvendige adgang til siloerne, blev diverse huller fra målere øverst og ned til siloen åbnet, så rebbene kunne fires ned hele vejen rundt i siloerne – så tæt på silokanterne som muligt. Via en lem øverst i toppen af siloerne kunne arbejderne efterfølgende fire sig ned.

Alle reb kunne nedfires, så der altid var mulighed for at fire arbejderen i siloen ned til bunden i nødstilfælde. Samtidig med at arbejderne hang i reb i siloen, havde de et 3/4 tomme støvsugerrør med, som var tilsluttet en tørsluger fra IBKA. På grund af siloernes omfang, kunne støvsugerrøret ikke nå hele vejen rundt, hvis arbejderne hang i midten af siloerne, så derfor måtte den enkelte arbejder positionere sig hele vejen rundt i siloen undervejs ved hjælp af reb og en magnet.

VARIGHED
Opgaven blev løst på 4 dage inden for den aftalte tidsplan.

REFERENCE
Hans Christian Mortensen, Maskinmester, Herningværket

Løsningen demonstrerede vores unikke arbejdsmetoder. Der findes ikke andre måder at komme de 25 meter ned i siloerne på og få løst opgaven.

Løsningen blev leveret inden for den aftalte tidsramme – på trods af udfordringer undervejs.

Løsningen og samarbejdet skabte stor tilfredshed hos kunden. Silo-opgaver er meget krævende og kræver specialudstyr, ekspert-tilgang og stor erfaring.

Kontakt os, og hør mere om hvilke løsninger vi kan tilbyde jer!

“Selvom det bestemt ikke var det nemmeste job, blev det udført meget tilfredstillende og til en fin pris.”

Hans Christian Mortensen, Herningværket