RT9 CASE | ØRSTED

 

Herningværket

OPGAVEN OG LØSNINGEN

Herningværkets pillesiloer havde behov for affødning til pillerne, så siloerne kunne tømmes i tilfælde af brand. Begge siloer blev rengjort i et ATEX område. Da området ikke længere var klassificeret som et ATEX område, kunne der efterfølgende skæres og svejses i siloen uden fare for eksplosion.

For at kunne skabe den nødvendige adgang til siloerne, blev diverse huller fra målere øverst og ned til siloen åbnet, så rebene kunne fires ned hele vejen rundt i siloerne – så tæt på silokanterne som muligt. Via en lem øverst i toppen af siloerne kunne arbejderne efterfølgende fire sig ned.

Arbejderne havde et 3/4 tomme støvsugerør med, som var tilsluttet en tørsluger fra IBKA. På grund af siloernes omfang, kunne støvsugerrøret ikke nå hele vejen rundt, hvis arbejderne hang i midten af en træpillesilo. Derfor måtte den enkelte arbejder positionere sig hele vejen rundt i siloen undervejs ved hjælp af reb og en magnet.

 

VARIGHED

Opgaven blev løst på 4 dage, inden for den aftale tidsplan.

REFERENCE

Hans Christian Mortensen, Maskinmester, Herningværket

Løsningen demonstrerede vores unikke arbejdsmetoder. Der findes ikke andre måder at komme de 25 meter ned i en træpillesilo på og få løst opgaven.

Løsningen blev leveret inden for den aftalte tidsramme – på trods af udfordringer undervejs.

Løsningen og samarbejdet skabte stor tilfredshed hos kunden. Silo-opgaver er meget krævende og kræver specialudstyr, ekspert-tilgang og stor erfaring.

Kontakt os og hør mere om, hvilke løsninger vi kan tilbyde jer!

“Selvom det bestemt ikke var det nemmeste job, blev det udført meget tilfredstillende og til en fin pris.”

Hans Christian Mortensen, Herningværket