Vi har blandt andet hjulpet virksomheder som COWI og Ørsted med inspektion af forskellige typer konstruktioner. Du kan læse mere om vores cases her.

Undgå arbejdsulykker med jævnlige inspektioner

Af flere årsager er det en god ide at foretage løbende inspektion på sine bygninger, konstruktion, meldere mm. En årsag kan være for at undgå unødige udgifter til uventede vedligeholdelsesomkostninger, som i værste tilfælde kan gøre skade på omgivelserne eller stoppe drift og produktion.

 

Vi hjælper dig gerne med at sikre, at der ikke er nedetid i produktionen, hvad end det drejer sig om produktion af olie, varme, medicin eller noget helt andet. Vores bedste tilgang er inspektion af arbejdsområdet med rope access. 

 

Ved en inspektion vurderes konstruktionens tilstand og sikkerhed, så potentielle farer og skader kan minimeres og undgås. Inspektioner bør forekomme ved planlægning af dine projekter eller ved tilbagevendende sikkerhedstjek.

 

Med Rope Access kan de svært tilgængelige områder, som dine håndværkere ikke selv kan tilgå på traditionel vis, nås nemt og sikkert. Vi tilbyder at inspicere dit arbejdsområde, så du kan sikre dine folk og din bygning mod potentielle ulykker.

Vi løser følgende inspektioner

Vi har assisteret i mere sikkert arbejde for medarbejdere ved inspektioner inden for:

 

  • Visuelle inspektioner af arbejdsområdet
  • Bygningsinspektioner
  • NDT-inspektioner (Non Destructive Testing) 
  • Inspektion af kedler og siloer 
  • Inspektion af facadeplader
  • Inspektion af udstyr og systemer
  • Sikring mod nedfaldne genstande som løse bolte, værktøj, slagger mm.

Skal du have løst en opgave i højden?

Hos RT9 sætter vi en ære i vores team af dygtige eksperter i rope access, som har mange års erfaring i at løse alle typer inspektioner i højden. Vi leverer vores inspicerer i olie- og gassektoren, fødevare- og medicinalindustrien, på broer, vindmøller byggepladser og kraftværker.

Kontakt os angånede inspektioner af dit arbejdsområde.

RT9 CASE | Mærsk Gallant

RT9 var ansvarlig for at udføre en inspektion af boreriggen, som inkluderede at sikre riggen mod nedfaldne genstande. Derudover udførte vi også diverse andre opgaver på området.