RT9 CASE | NCE OY – BABCOCK OG WILCOX VØLUND

 

Lisbjerg Forbrænding

OPGAVEN OG LØSNINGEN
I forbindelse med nyt biobrændsel skulle der føres nye kompositrør hele vejen rundt i bygningen fra gulv til loft. I alt ca. 300 meter kompositrør.

Opgaven startede med montering af 70 meter løbeskinner i toppen af konstruktionen. Løbeskinnerne skulle bruges til transport af kompositrørene fra den ene ende af bygningen til den anden ende samt ind til skorstenen. Løbeskinnerne blev rigget op i slynger og trolde svarende til den vægt, som de ville blive belastet med. På løbeskinnen blev der monteret løbekatte, som kunne bevæge sig frit på skinnen, og som rørene dermed kunne transporteres på.

Da rørene var blevet transporteret hen i nærheden af området, hvor de skulle monteres, blev rørene firet ned til monteringspunktet ved hjælp af anhugningsgrej og mobilkraner, som kunne flyttes rundt inde i bygningen. Når rørene var på plads, blev der monteret supporter, og rørene blev tilkoblet systemet. Kompositrørene blev kranet ind af BMS gennem et hul i facaden.

RØRSTØRRELSER

Diameter fra 1,4 til 1,8 meter. Længder fra 6 til 12 meter – med og uden knæk. Vægt fra 800 til 2.000 kg. pr. enhed.

VARIGHED

Opgaven blev løst på 10 uger. Der blev indhentet fem ugers forsinkelse undervejs, og opgaven blev afleveret til aftalt tid.

REFERENCE

Andreas Snellmann, NCE OY

Løsningen var et samarbejde mellem to brancher – “Rigger” og “Rope Access” – som muliggjorde, at der kunne arbejdes med rørene i alle retninger, uanset hvor de skulle monteres.

Løsningen overflødiggjorde stillads og andet grej – og sparede kunden både tid og penge.

Løsningen demonstrede, hvordan over 25 års kombineret specialisterfaring og innovation kan gøre umulige opgaver mulige og skabe store besparelser.

Kontakt os og hør mere om, hvilke løsninger vi kan tilbyde jer!

“We chose RT9 as our partner for the challenging flue gas duct project at Aarhus, as they could work safely and efficient without scaffoldings from ropes – saving us both money and time.

The collaboration with RT9 was very smooth and their innovative approach to the faced challenges to find cost efficient solutions was very well executed together with our experienced assembly team from NCE Oy.

With the joined skills from NCE Oy and RT9 the installation was a great success, and I can recommend their innovative services for future projects!”

Andreas Snellman, Project Manager, NCE Oy