Kraftværker og forbrændingsanlæg er installationer, der typisk rummer mange svært tilgængelige arbejdsområder, inde såvel som ude.

Skorstenen er et godt eksempel på et svært tilgængeligt arbejdsområde, fordi den ene side typisk vender ind mod et tag, der ikke kan bære lifte eller stilladser. Det samme gælder siloafsnit, kedler, generatorer og varmeveksler, som også kan være svære at komme til. Under de omstændigheder er rope access den eneste adgangsmetode, der kan betale sig – både økonomisk og sikkerhedsmæssigt.

For det er nødvendigt at tilgå områderne for at sikre værket og anlægget – for glemte, løse genstande, som fx kabler, værktøj, rør og bolte, kan forårsage arbejdsulykker, hvis de pludselig falder ned. Støv og snavs på de svært tilgængelige områder, udgør også en stor risiko for brand- og eksplosionsulykker.

Vi har gennem årene serviceret virksomheder som DONG, Reno-Nord, Esbjerg Forbrænding, Roskilde Forbrændingsanlæg, AffaldVarme Aarhus med rope access og hjælper industrien med en lang række opgaver.

RT9 har blandt andet hjulpet industrien med:

 • Stripsning og trækning af kabler
 • Elinstallationer
 • Montage og demontering af større eller mindre konstruktioner
 • Rengøring af svært tilgængelige områder
 • Opsamling af affaldsgrab (kun for forbrændingsanlæg)
 • (Sikkerheds)Inspektioner
 • Overfladebehandling og visuel inspektion
 • Non Destructive Testing (NDT)
 • Rådgivning og kurser
 • Opsætning af skinnesystemer
 • Fastspænding af løse og nedfaldne genstande

Skal I løse opgaver på svært tilgængelige arbejdsområder?

Hos RT9 er vi specialister i rope access og kan løse alle opgaver i komplicerede og svært tilgængelige arbejdsområder.

Kontakt os nu og få din opgave løst med rope access.