Kraftværker og forbrændingsanlæg er installationer, der typisk rummer mange svært tilgængelige arbejdsområder, inde såvel som ude.

Skorstenen er et godt eksempel på dette: På forbrændinger eller kraftværk vender hele skorstenens ene side typisk ind mod et tag, der ikke kan bære lifte eller stilladser. Under sådanne omstændigheder er rope access den eneste adgangsmetode, der kan betale sig.

Gennem årene er DONG, Reno-Nord, Esbjerg Forbrænding, Roskilde Forbrændingsanlæg, AffaldVarme Aarhus og flere andre blevet serviceret af RT9 med rope access.

RT9 har blandt andet hjulpet industrien med:

  • Stripsning og trækning af kabler
  • Elinstallationer
  • Montage og demontering af større eller mindre konstruktioner
  • Rengøring
  • Opsamling af affaldsgrab (kun for forbrændingsanlæg)
  • Inspektioner
  • Overfladebehandling og visuel inspektion
  • Non Destructive Testing (NDT)
  • Rådgivning og kurser
  • Opsætning af skinnesystemer