Rope access er “opfundet” til olie- og gassektoren og har været benyttet der siden midten af firserne.

Faktisk har rope access været med til at øge opmærksomheden på sikkerhed på søen, blandt andet gennem indførelse af de såkaldte toolbox-talks, der gennemføres inden opgavers påbegyndelse.

Uanset om en boreplatform befinder sig offshore eller i havn, er der altid masser af opgaver i højden. Rope access er i forbindelse med stort set alle større vedligeholdelsesopgaver involveret på et eller andet tidspunkt i processen – og måske endda under hele forløbet.

Vi er aktive både on- og offshore i hele Europa.

Vi har ekspertise inden for blandt andet:

  • Montage/demontering
  • Svejsning
  • Rengøring med højtryksrens
  • In Situ Beton
  • Overfladebehandling og visuel inspektion
  • Non-destructive testing (NDT)
  • Sikring mod nedfaldende genstande